Close

Anna Ehrner

Försäljningssuccéer som serierna Line, Atoll och Contrast för Kosta Boda.

Experimentell och sparsmakad stilist som kännetecknas av sitt enkla men kraftfulla formspråk och sin förmåga att med ett sparsamt användande av färger uppnå stor färgprakt. Färgade slöjor inne i glasmassan har blivit ett särskilt kännetecken för Ehrner, liksom de resliga olikfärgade bladstjälkarna som är ett signum i hennes konstglas. Till Kosta kom Anna redan 1974, efter att 1968-1973 ha gått på Konstfacks keramiklinje. Anna Ehrner är Kosta Bodas mest sålda formgivare och är upphovskvinna till försäljningssuccéer som servisen Line och skålserien Atoll och Contrast.

På Kosta Boda Art Hotel har Anna har formgivit trapphallens 13 meter(!!) höga bladspel “Mina hängande trädgårdar”. De gröna och gula bladen glänser vackert i ljusinsläppet från glastaket ovan. På kvällen belyses bladspelet underifrån med stora lampor vid foten av trappan. Bladen i “Mina hängande trädgårdar” är en symbol för Smålands grönska.  

Läs mer om Anna Ehrner på kostaboda.se

Experimental and fastidious stylist characterised by her simple yet powerful design language and ability to achieve a great display of colour with sparse use of it. Coloured veils inside melted glass have become a distinguishing feature for Ehrner, as have the tall, different-coloured leaf stalks that are a hallmark of her art glass. Creator of sales successes such as the dinner service Line and the bowl series Atoll and .

Anna has designed the atrium’s large chandelier with long leaves in green and yellow that glisten beautifully in the light from the glass ceiling above. In the evening, the chandelier is lit from below with large lights at the foot of the stairs.