Close

Anna Ehrner

Experimentell och sparsmakad stilist som kännetecknas av sitt enkla men kraftfulla formspråk och sin förmåga att med ett sparsamt användande av färger uppnå stor färgprakt. Färgade slöjor inne i glasmassan har blivit ett särskilt kännetecken för Ehrner, liksom de resliga olikfärgade bladstjälkarna som är ett signum i hennes konstglas. Upphovskvinna till försäljningssuccéer som servisen Line och skålserien Atoll och Contrast.

Anna har formgivit atriumets stora ljuskrona med långa blad av grönt och gult, som glänser vackert i ljusinsläppet från glastaket ovan. På kvällen belyses ljuskronan underifrån med stora lampor vid foten av trappan. 

Experimental and fastidious stylist characterised by her simple yet powerful design language and ability to achieve a great display of colour with sparse use of it. Coloured veils inside melted glass have become a distinguishing feature for Ehrner, as have the tall, different-coloured leaf stalks that are a hallmark of her art glass. Creator of sales successes such as the dinner service Line and the bowl series Atoll and .

Anna has designed the atrium’s large chandelier with long leaves in green and yellow that glisten beautifully in the light from the glass ceiling above. In the evening, the chandelier is lit from below with large lights at the foot of the stairs.