Close

Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius, född i Stockholm och knuten till Kosta Boda sedan 2007 har länge fängslats av hur ett objekts värde skapas och dess förmåga att berätta och kommentera vår omvärld.

Åsa Jungnelius utmanar ständigt etablissemanget genom att ifrågasätta samhällets strukturella normer. Resultatet är knivskarpa kommentarer dragna till sin yttersta spets. Hennes konst spänner över ett brett spektra som berör frågor kring estetiska hierarkier, mode, shopping, dekadens och konstruktionen av könsroller. Referenser som tydligt tar sig uttryck i serierna Jackie och Make Up.

Åsas spännande glaskonst återfinns i hotellets spareception och behandlingsrum, där de finner en naturlig plats i form av läppstift och nagellacksflaskor.

Läs mer om Åsa Jungnelius på kostaboda.se.

Åsa Jungnelius, born in Stockholm and linked to Kosta Boda since 2007, has long been captivated by how the value of an object is created and its ability to tell a story and comment on the surrounding world. She constantly challenges the establishment by questioning society’s structural norms. The results are razor-sharp comments taken to their limit. Her art spans a broad spectrum that touches on aesthetic hierarchies, fashion, shopping, decadence and the structure of gender roles, references that are clearly expressed in the series Jackie and Make Up.

Åsa’s exciting art glass can be found in the hotel’s spa reception and the treatment room, where they find a natural place in the form of lipsticks and nail polish bottles.