Close

Göran Wärff

Få har en sådan känsla för glasmassan som Göran Wärff, som alltid värnat om de klassiska mästarkunskaperna inom glasblåsning och slipning. Göran Wärff har varit knuten till Kosta Boda sedan 1964

Ljusets spel i de klara glasvolymerna och de oändliga optiska fenomen som uppstår då glaset bryter ljuset är ett ständigt återkommande tema i hans produktioner. Utöver glaset i sig själv är naturen, och ljusets spel i naturen, hans andra huvudsakliga inspirationskälla.

Göran har kombinerat betong och konstglas på hotellets utegård för att skapa vackra blickfång under alla tider på dygnet. På dagen spelar solen i den färgglada himlastegen som står lutad mot väggen, på kvällen lyser de glasgjutna bordsskivorna vackert i mörkret.

Läs mer om Göran Wärff på kostaboda.se.

Few have such a feel for melted glass as Wärff, who has always defended the classical master skills of glass-blowing and glass-cutting. The light play in clear glass volumes and the endless optical phenomena that arise when the glass breaks the light are a constantly recurring theme in his productions. As well as the glass itself, nature and light play in nature are his other main sources of inspiration.

Göran has combined concrete and art glass outside the hotel to create beautiful eye-catchers at all times of the day and night. In the day, the sun plays on the colourful sky ladder that leans against the wall, and in the evening, the cast glass table tops shine in the darkness.