Close

Kjell Engman

Outtröttlig glaskonstnär med gränslös fantasi och berättarglädje som får fritt utlopp i såväl bruks- som konstglas.

Kjell Engman hämtar inspiration från djurriket och musikens värld. Engman arbetar ofta med större installationer där han även använder sig av element som ljud och ljus. Flitigt anlitad för offentliga utsmyckningar både nationellt och internationellt.

Kjell finns representerad i såväl poolområdet som i Glasbaren. I den stora innepoolen finns nio undervattenutställningar med vackert konstglas och även till Glasbaren tar Kjell med sig känslan av att befinna sig under vatten, med allt från den koboltblå och upplysta vågformade bardisken till det böljande blå taket ovanför.

Läs mer om Kjell Engman på kostaboda.se.

Tireless glass artist with boundless imagination and narrative zest who expresses himself freely in utility as well as art glass. Engman takes his inspiration from the animal kingdom and the world of music. Engman often works on big installations where he also uses elements such as sound and light. He is often hired for public embellishments, nationally and internationally.

Kjell is represented in the pool area and the Glass Bar. In the large indoor pool, there are nine underwater exhibitions with beautiful art glass, and Kjell also takes the underwater feeling to the Glass Bar in everything from the cobalt blue and lit-up wave-shaped bar counter to the billowing blue ceiling above.