Close

Ludvig Löfgren

Innan studierna på Konstfack arbetade Ludvig Löfgren som glasblåsare, en erfarenhet som gett honom perspektiv och förståelse för glaset.

Ludvig är ständig jakt på motstånd resulterar ofta i timmar av experimenterande. I ateljé som i hytta. Med sin gedigna kunskap inom glas och sin artistiska talang spränger han många gränser i det anrika glasriket. Inspirationen hämtar han från många olika genrer, allt från modevärlden till tatueringstekniker. Formspråket är ungt och kaxigt, men samtidigt brutalt medvetet.

Läs mer om Ludvig Löfgren på kostaboda.se.

Before studying at the University of Arts, Crafts and Design, Ludvig Löfgren worked as a glass-blower, an experience that gave him perspectives and an understanding of glass. His constant search for resistance often results in hours of experimentation in the workshop as well as the glassworks. With his genuine knowledge of glass and his artistic talent, he breaks many boundaries in the traditional Kingdom of Crystal. Inspiration is taken from many different genres, from the fashion world to tattooing techniques. The design language is young and brave but at the same time brutally aware.