Close

På hotellet

10-års jubileum – hotellvisning med guide.

Fredag 28 juni kl.10.00-10.45

Den 28 juni fyller Glashotellet 10år! Kom och lyssna på berättelsen om Glashotellets tillkomst, dess konstnärer och fantastiska glaskonst.

Anmälan i hotellreceptionen.

 

 

Musikunderhållning i Glasbaren

Fredag & lördag ca kl.21.30

Fredagar och lördagar från kl. 21.30 är det musikunderhållning i Glasbaren