Close

Miljöpolicy

Vi arbetar för att främja en hållbar utveckling i samhället och arbetar ständigt med att se över våra rutiner och medvetenhet. Här kan du se vad vi gör för att spara på naturens resurser.

Kosta Boda Art Hotel arbetar för att främja en hållbar utveckling i samhället och medvetenheten om de globala miljöfrågorna och vår möjlighet till direkt och indirekt miljöpåverkan. Vi strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som med bibehållen kvalitet har producerats med minsta möjliga miljöpåverkan.
Vi ska kontinuerligt förbättra vårt arbete inom energi, vatten, resursförbrukning, kemikalie- och avfallshantering för att minska vår miljöbelastning. Vi arbetar systematiskt med att informera anställda och gäster om hur man kan spara på naturens resurser. Med tydliga rutiner och genom att informera och utvärdera ökar vi vår kompetens för miljömedvetenhet och gör alla delaktiga i miljöarbetet.

Avfall källsorteras och hanteras på ett sådant sätt att de transportmässigt tar så liten plats som möjligt. Vi erbjuder elstolpar för laddning av elbilar. Vi vattenbesparar hotellrummen Handfatens vattenflöde 3 l/minuten. Duscharnas vattenflöde 9 l/minuten. På spaavdelningen återvinns 80% av poolvattnet, de 20% som måste fyllas på värmer vi upp med värmen från det som vi tappar ut.

Några exempel på hur vi jobbar med att bidra till en förbättrad miljö:

  • Lokalproducerat och KRAV-märkt är vad vi på Kosta Boda Art Hotel strävar efter i vårt val av leverantörer.
  • Vi källsorterar matavfall, brännbart, mjukplast, glas, glasigloos för återvinning, trä, kartong, kem, elektronik, metall, deponi.
  • Vi återvinner tomglas och PET-flaskor.
  • Vi undviker engångsmaterial i vår verksamhet i den utsträckning det går.
  • Vi återvinner Dagens Industri genom att skänka dessa till Kosta Glasbruk och som därefter återanvänds i glasproduktionen.
  • Vi underlättar för våra gäster att bidra till miljöförbättringar genom att uppmana till att begränsa mängden tvätt av handdukar på gästrummen.
  • 80% av vårt poolvatten på spaavdelningen återvinns. De 20% som vi måste fylla på med, värmer vi upp med värmen från det som vi tappar ut.
  • Vi byter succesivt genomgående på hela hotellet; ut till LED lampor.
  • Vi tillhandahåller elstolpar för elbilar.
  • Vi genomför vattenbesparingar på hotellrummen. Handfatens vattenflöde 3 l/minuten. Duscharnas vattenflöde 9 l/minuten.

Miljömål

Vår koncern New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt där affärslösningar inte bara är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.

För oss handlar det om att arbeta långsiktigt och att balansera ekonomiska aspekter med miljömässiga och sociala i alla beslut, stora som små. En god ekonomisk tillväxt och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna påverka och driva en hållbar utveckling. Samtidigt är vi övertygade om att det omvända också gäller – att hållbarhet leder till innovation, nya affärer och en lönsam affärsmodell även i framtiden.

Vi vill arbeta för en hållbar utveckling som maximerar vårt bidrag till globalt överenskomna mål för hållbar utveckling, skapar långsiktigt värde för koncernen och samtidigt tar hänsyn till intressenternas förväntningar. En central del i arbetet är att aktivt sprida kunskap och information för att skapa medvetenhet kring hållbar konsumtion och hållbarhetsaspekter i produktionen av textilier och andra varor. På så vis kan koncernen bidra till de globala utvecklingsmålen och samtidigt säkerställa en god dialog med kunder och koncernens övriga intressenter.

Risker är en ofrånkomlig del i New Wave Groups verksamhet och ständiga anpassningar krävs för att leva upp till konsumenternas växande krav på ökad öppenhet och hållbarhetshänsyn samt förändringar i lagstiftning.

Vår ambition är att ständigt vara i framkant och det som gör störst skillnad är hur vi bedriver vår vardagliga verksamhet. Därför har vi tre fokusområden kopplade till vår kärnverksamhet: hållbara produkter, hållbar produktion samt hållbara transporter.

 

Läs mer om New Wave Groups hållbarhetsarbete här…