Close

Göran Wärff 

Få har en sådan känsla för glasmassan som Göran Wärff, som alltid värnat om de klassiska mästarkunskaperna inom glasblåsning och glasslipning.      

”Den glödande glasmassan inne i ugnen lockar mig till upptäckter. Varje anfång ger mig på nytt lusten att förmedla upplevelsen av glasets magi. Att göra ett stycke glas till bärare av ljuset, havet och luften. Jag vill skapa en boning åt ljuset, värmen och det sinnliga.”

Få har en sådan känsla för glasmassan som Göran Wärff, som alltid värnat om de klassiska mästarkunskaperna inom glasblåsning och slipning. Ljusets spel i de klara glasvolymerna och de oändliga optiska fenomen som uppstår då glaset bryter ljuset är ett ständigt återkommande tema i Göran Wärffs produktioner. Utöver glaset i sig själv är naturen, och ljusets spel i naturen, hans andra huvudsakliga inspirationskälla.

Göran Wärff har designat innergården på hotellet med den praktfulla ”Himlastegen” och hängmattorna av glas – som är en hyllning till den svenska sommaren. 

Läs mer om Göran Wärff på Kostaboda.se

 

”Himlastegen var en idé som jag länge velat förverkliga, med stegpinnar av mångfärgat och vridet överfångsglas sammanhållna av corténstål, som rostar vackert”.

Konst på utegården