Close

Sju formgivare


Hotellet är inrett med konstglas, både i form av fasta installationer och av konstglasutställningar. Sju av Kosta Bodas välkända formgivare har medverkat vid designen av hotellets olika delar och finns även representerade med varsin korridor där de har satt sin unika prägel med konstglas och designade textilier på varje hotellrum.